1–56 termék, összesen 106 db

Könyvek száma oldalanként 24 64 128 256

A búbos kemence

Szerző: Sabján Tibor
Kiadó: Terc

1.350 Ft (Online ár)

A csíksomlyói kegyhely és búcsújárás – Diktatúra, rendszerváltás, modernizáció

Szerző: Mohay Tamás
Kiadó: L'Harmattan

7.191 Ft (Online ár)

A dél-alföldi tanyavilág

Szerző: Juhász Antal
Kiadó: Nap

3.375 Ft (Online ár)

A Grimm-meséktől a modern mondákig – Folklorisztikai tanulmányok

2.691 Ft (Online ár)

A jelek valóságáról – A valóság jeleiről – Válogatott tanulmányok

Szerző: Voigt Vilmos
Kiadó: Gondolat

7.200 Ft (Online ár)

A kultúra mint emlékezet – Lükő Gábor munkássága

Kiadó: MMA MMKI

3.420 Ft (Online ár)

A legújabb oskar vőfélykönyv

2.682 Ft (Online ár)

A magyar népi gyógyászat

2.880 Ft (Online ár)

A magyar paraszti járműkultúra

2.691 Ft (Online ár)

A mindennapi kultúra gyökerei

Kiadó: Napkút

1.791 Ft (Online ár)

A moldvai csángó magyarok hiedelmei

2.250 Ft (Online ár)

A moldvai magyarok hagyományos állattartása

2.430 Ft (Online ár)

A Papalagi – A tiaveai Tuiavii törzsfőnök beszédei

Kiadó: Typotex

2.250 Ft (Online ár)

A parasztélet rendje

Szerző: Luby Margit
Kiadó: Nap

5.400 Ft (Online ár)

A párthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok – Antik források után

1.350 Ft (Online ár)

A sámán nyaklánca – Indián kultúrák

2.241 Ft (Online ár)

A szegedi nagytáj és szomszédai – Néprajzi tanulmányok és esszék

Szerző: Juhász Antal
Kiadó: Nap Kiadó

3.119 Ft (Online ár)

Áldozatok

2.430 Ft (Online ár)

Apáról fiúra – Néprajzi kalauz

4.050 Ft (Online ár)

Átmeneti rítusok

1.980 Ft (Online ár)

Átrajzolt határok – Felekezeti együttélés, vallási és etnikai kötődések Székelyföld és Moldva …

Kiadó: Balassi

3.510 Ft (Online ár)

Az én lelkemmel elfújlak – A magyarcsügési ráolvasófüzetek

5.391 Ft (Online ár)

Az erdélyi cigány népköltészet

1.215 Ft (Online ár)

Az evenkik földjén – Kulturális kontaktusok a Bajkál-vidéken

2.880 Ft (Online ár)

Az ismeretlen ismerős – Tanulmányok a baskortosztáni udmurtok vallásáról

1.890 Ft (Online ár)

Az ősi hit újjáéledése – Egy burját sámánasszony és rítusai a XXI. században

Szerző: Aranyosi Éva
Kiadó: Fekete Sas

4.050 Ft (Online ár)

Ballószögi vadvirágok – Képek és emlékek a Kecskemét környéki tanyavilágból

1.800 Ft (Online ár)

Bevezetés a folklorisztikába

2.700 Ft (Online ár)

Buda-vidék présház- és pincekultúrája – Építészeti és társadalomnéprajzi…

1.350 Ft (Online ár)

Bunyevác népmesék

3.600 Ft (Online ár)

Bunyevácok

4.500 Ft (Online ár)

Busójárás Mohácson

2.250 Ft (Online ár)

Csíksomlyó a népi vallásosságban

Kiadó: Nap

4.442 Ft (Online ár)

Demológia, antropológia és kultúrkritika

2.160 Ft (Online ár)

Egy alföldi falu arcai – Tiszanána ma

3.150 Ft (Online ár)

Egyházlátogatások és közgyűlések – A Komáromi Református Egyházmegye…1839-184

Kiadó: Kalligram

3.150 Ft (Online ár)

Együttélés Egyházaskozáron – Csángók, székelyek, felvidékiek és német…

Szerző: Albert Endre
Kiadó: Pannónia

2.610 Ft (Online ár)

Ékes párták, leesni áhítók – A Kárpát-medencei lakodalmi és szerelmi versek…

1.980 Ft (Online ár)

Elfeledett magyar mesterségek és népélet

8.545 Ft (Online ár)

Erdélyi kályhák és kályhacsempék

2.880 Ft (Online ár)

Erdélyi népmondák

4.500 Ft (Online ár)

Erdős Lajos mesei világa és meséi

2.070 Ft (Online ár)

Erdővidéki népmondák

Kiadó: Tortoma

3.510 Ft (Online ár)

Értekezés a Duna-menti és Tisza-menti bunyevácokról és sokácokról

3.600 Ft (Online ár)

Falusi huncutságok Zoboraljáról

1.350 Ft (Online ár)

Falusi plébános a polgári korban – Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében…

2.610 Ft (Online ár)

Fehérlófia

3.060 Ft (Online ár)

Galgamácsai népmesék és mondák 1-4.

26.910 Ft (Online ár)

Görög Demeter (1760-1833) grinzingi birtokán ültetett szőlőfajták, 1829

4.491 Ft (Online ár)

Hadikfalvi betlehemes

Kiadó: Fekete Sas

2.565 Ft (Online ár)

Hagyományos falak

2.880 Ft (Online ár)

Hegyet hágék, lőtőt lépék – Archaikus népi imádságok

4.410 Ft (Online ár)

Hideg Anna meséi

Kiadó: Balassi

4.500 Ft (Online ár)

Hiedelem és hagyomány

1.980 Ft (Online ár)

Hogy mi a Duna, azt én mondom meg. – 19. századi folyódiszkurzusok

4.230 Ft (Online ár)

Hogyan gyűjtöttek elődeink?

Szerző: Hála József
Kiadó: Mentor

1.638 Ft (Online ár)