1–56 termék, összesen 121 db

Könyvek száma oldalanként 24 64 128 256

77 magyar népi játék

Szerző: Beke Mari
Kiadó: Corvina

5.391 Ft (Online ár)

A dél-alföldi tanyavilág

Szerző: Juhász Antal
Kiadó: Nap

3.375 Ft (Online ár)

A Grimm-meséktől a modern mondákig – Folklorisztikai tanulmányok

2.691 Ft (Online ár)

A gyimesi lakodalmak – Közös kultúra és különböző identitások?

Kiadó: Balassi

2.700 Ft (Online ár)

A jelek valóságáról – A valóság jeleiről – Válogatott tanulmányok

Szerző: Voigt Vilmos
Kiadó: Gondolat

7.200 Ft (Online ár)

A kultúra mint emlékezet – Lükő Gábor munkássága

Kiadó: MMA MMKI

3.420 Ft (Online ár)

A legújabb oskar vőfélykönyv

2.682 Ft (Online ár)

A magyar paraszti járműkultúra

2.691 Ft (Online ár)

A magyarok Máriája – Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza

2.682 Ft (Online ár)

A megkötött idő – Varázslások, ráolvasások, rontások, archaikus imák és…

Szerző: Csoma Gergely
Kiadó: Fekete Sas

5.850 Ft (Online ár)

A mindennapi kultúra gyökerei

Kiadó: Napkút

1.791 Ft (Online ár)

A moldvai csángók népi építészete

Kiadó: Terc

3.240 Ft (Online ár)

A moldvai magyarság kutatása a 21. században – Tanulmányok Domokos Pál Péter tiszteletére

2.970 Ft (Online ár)

A Papalagi – A tiaveai Tuiavii törzsfőnök beszédei

Kiadó: Typotex

2.250 Ft (Online ár)

A parasztélet rendje

Szerző: Luby Margit
Kiadó: Nap

5.400 Ft (Online ár)

A párthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok – Antik források után

1.350 Ft (Online ár)

A szegedi nagytáj és szomszédai – Néprajzi tanulmányok és esszék

Szerző: Juhász Antal
Kiadó: Nap Kiadó

3.119 Ft (Online ár)

A székelykapu

Kiadó: Terc

3.240 Ft (Online ár)

A zombori ördögűző – Egy 18. századi ferences mentalitása

Kiadó: Balassi

2.880 Ft (Online ár)

Áldozatok

2.430 Ft (Online ár)

Amikor az ember nincs ezen a világon

7.380 Ft (Online ár)

Angyalok csenditének – Archaikus népi imádságok a régi Csíkszékről

4.500 Ft (Online ár)

Apáról fiúra – Néprajzi kalauz

4.050 Ft (Online ár)

Átrajzolt határok – Felekezeti együttélés, vallási és etnikai kötődések Székelyföld és Moldva …

Kiadó: Balassi

3.510 Ft (Online ár)

Az én lelkemmel elfújlak – A magyarcsügési ráolvasófüzetek

5.391 Ft (Online ár)

Az evenkik földjén – Kulturális kontaktusok a Bajkál-vidéken

2.880 Ft (Online ár)

Az ismeretlen ismerős – Tanulmányok a baskortosztáni udmurtok vallásáról

1.890 Ft (Online ár)

Az ősi hit újjáéledése – Egy burját sámánasszony és rítusai a XXI. században

Szerző: Aranyosi Éva
Kiadó: Fekete Sas

4.050 Ft (Online ár)

Ázsiából-Európába – Ősi keleti lovasnépek vándorútja nyugatra

3.150 Ft (Online ár)

Bevezetés a folklorisztikába

2.700 Ft (Online ár)

Buda-vidék présház- és pincekultúrája – Építészeti és társadalomnéprajzi…

1.350 Ft (Online ár)

Bunyevácok

3.591 Ft (Online ár)

Busójárás Mohácson

2.250 Ft (Online ár)

Csallóközi merülések

2.250 Ft (Online ár)

Csallóközi merülések II.

2.250 Ft (Online ár)

Csíksomlyó a népi vallásosságban

Kiadó: Nap

4.442 Ft (Online ár)

Égigérő fa – Magyar mitológiai tanulmányok

3.375 Ft (Online ár)

Egy alföldi falu arcai – Tiszanána ma

3.150 Ft (Online ár)

Egy asszony két vétkecskéje

Kiadó: Fekete Sas

3.600 Ft (Online ár)

Egyházlátogatások és közgyűlések – A Komáromi Református Egyházmegye…1839-184

Kiadó: Kalligram

3.150 Ft (Online ár)

Együttélés Egyházaskozáron – Csángók, székelyek, felvidékiek és német…

Szerző: Albert Endre
Kiadó: Pannónia

2.610 Ft (Online ár)

Ékes párták, leesni áhítók – A Kárpát-medencei lakodalmi és szerelmi versek…

1.980 Ft (Online ár)

Elindula boldogságos szép Szűz Mária – Ráolvasók a régi Csíkszékről

5.391 Ft (Online ár)

Eltűnt falusi világok – A 20. századi paraszti társadalom az egyéni emlékezetben

2.691 Ft (Online ár)

Erdélyi kályhák és kályhacsempék

2.880 Ft (Online ár)

Erdélyi népmondák

4.500 Ft (Online ár)

Ethno-lore XXXVI. – Örökség, globalizáció és lokalitás

2.700 Ft (Online ár)

Falusi plébános a polgári korban – Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében…

2.610 Ft (Online ár)

Fehérlófia

3.060 Ft (Online ár)

Folyosóról folyosóra – A variánsok útvesztői között

4.491 Ft (Online ár)

Görög Demeter (1760-1833) grinzingi birtokán ültetett szőlőfajták, 1829

4.491 Ft (Online ár)

Hadikfalvi betlehemes

Kiadó: Fekete Sas

2.565 Ft (Online ár)

Hagyomány – örökség – közkultúra – A magyar népművészet helye és jövője a…

1.800 Ft (Online ár)

Hagyományos falak

2.880 Ft (Online ár)

Hat nyúl egy zsákban… – Szlovák népi találós kérdések

1.980 Ft (Online ár)

Hegyet hágék, lőtőt lépék – Archaikus népi imádságok

4.410 Ft (Online ár)