1–56 termék, összesen 420 db

Könyvek száma oldalanként 24 64 128 256

5 perc angol – Kezdőknek és újrakezdőknek

7.110 Ft (Online ár)

A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig – Bibliai szólások…

2.691 Ft (Online ár)

A bibliafordítás tudománya – Bibliafordításról nyelvész szemmel

2.691 Ft (Online ár)

A csángók nevének eredetéről a nyelvtörténet tükrében

Szerző: Hoppa Enikő
Kiadó: Pro Pannonia

1.125 Ft (Online ár)

A gondolatokhoz odataláló nyelv – Nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről

2.241 Ft (Online ár)

A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára

Szerző: Kiss Gábor
Kiadó: Tinta

2.241 Ft (Online ár)

A haláltól a búcsúzásig – Halottbúcsúztató versek funkcionális kognitív pragmatikai vizsgálata

2.565 Ft (Online ár)

A hang mint műanyag

1.980 Ft (Online ár)

A határok átlépése

2.250 Ft (Online ár)

A héber nyelv revitalizációja

1.791 Ft (Online ár)

A humán tudományok és a gépi intelligencia

2.250 Ft (Online ár)

A humor pragmatikai mechanizmusai

3.420 Ft (Online ár)

A kelet-közép-európai nyelvi térség

3.591 Ft (Online ár)

A kétnyelvűség előny vagy sem? – Válaszok keresése magyar-szerb kétnyelvűek körében

Szerző: Jávor Rebeka
Kiadó: L'Harmattan

2.511 Ft (Online ár)

A kopula és a nominális mondatok a magyarban

Szerző: Kádár Edit
Kiadó: Akadémiai

2.646 Ft (Online ár)

A korszerű retorika alapjai I-II.

Szerző: Wacha Imre
Kiadó: Szemimpex

4.491 Ft (Online ár)

A látszólagos idő valósága

Szerző: Bodó Csanád
Kiadó: Akadémiai

2.520 Ft (Online ár)

A lehetetlent lehetni – Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény…

Kiadó: Tinta

1.701 Ft (Online ár)

A lélek beszéde – Írások a magyar nyelvről

4.049 Ft (Online ár)

A magyar mint idegen nyelv grammatikája – Elmélet és gyakorlat

Kiadó: Tinta

6.291 Ft (Online ár)

A magyar mondat

Kiadó: Tinta

4.050 Ft (Online ár)

A magyar nyelv alaktana – Elméleti leírás gyakorlatokkal

4.491 Ft (Online ár)

A magyar nyelv életrajza

Kiadó: Tinta

3.591 Ft (Online ár)

A magyar nyelv Horvátországban

3.150 Ft (Online ár)

A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)

3.555 Ft (Online ár)

A magyar nyelv teljes szótára

Szerző: Ballagi Mór
Kiadó: Nap

8.820 Ft (Online ár)

A magyar nyelvről – Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről

1.791 Ft (Online ár)

A magyar vers kettős nyelvi tükörben

Szerző: Szűcs Tibor
Kiadó: Tinta

1.890 Ft (Online ár)

A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban

Kiadó: Tinta

990 Ft (Online ár)

A moldvai magyar tájnyelv szótára I/2-II.

7.191 Ft (Online ár)

A nyelv politikája – Nyelvi antropológiai tanulmányok

3.150 Ft (Online ár)

A nyelvi agresszió természetrajzához

3.132 Ft (Online ár)

A nyelvtudomány alapelvei – Bevezetés a nyelvtudományba

Szerző: Horger Antal
Kiadó: Tinta

3.591 Ft (Online ár)

A nyilvános beszéd

Kiadó: Balassi

2.610 Ft (Online ár)

A páli nyelv alapjai

Szerző: Fehér Judit
Kiadó: A Tan Kapuja

5.850 Ft (Online ár)

A retorika birodalma

Kiadó: Tinta

1.791 Ft (Online ár)

A sas egyedül repül – Állatos közmondások és szólások magyarul és angolul…

2.241 Ft (Online ár)

A sokszínű alkalmazott nyelvészet – Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet…

2.160 Ft (Online ár)

A spontán beszéd prozódiai szerkezete

2.691 Ft (Online ár)

A székely írás nyomában

Kiadó: Typotex

3.150 Ft (Online ár)

A székely-magyar rovásírás emlékei

Kiadó: Tinta

2.691 Ft (Online ár)

A törzs szavai – Írások az anyanyelvről

Szerző: Illyés Gyula
Kiadó: Nap

1.755 Ft (Online ár)

A tulajdonnevek helyesírása -Munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához

Kiadó: Tinta

1.341 Ft (Online ár)

A világ 1001 közmondása

Kiadó: Trivium

1.611 Ft (Online ár)

Adj netet! – Nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban

Kiadó: Balassi

3.240 Ft (Online ár)

Akadémiai svéd-magyar szótár

Szerző: Lakó György
Kiadó: Akadémiai

8.550 Ft (Online ár)

Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében

3.150 Ft (Online ár)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXIII. – Tanulmányok az Átfogó magyar nyelvtan kutatásainak…

3.591 Ft (Online ár)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXIV. – Fonetikai tanulmányok

4.320 Ft (Online ár)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXV. – Tanulmányok a jelentéstan köréből

4.320 Ft (Online ár)

Anekdoták, horoszkópok – Könnyen magyarul

2.691 Ft (Online ár)

Anglisztika és Amerikanisztika – Magyar kutatások az ezredfordulón

2.691 Ft (Online ár)

Angol elöljárószavas kifejezések szótára – 2080 kifejezés angolul és magyarul…

Szerző: Nagy György
Kiadó: Tinta

2.691 Ft (Online ár)

Angol értelmező kisszótár

702 Ft (Online ár)

Angol KIT – Kapd elő, színes társalgási szett

Kiadó: Assimil

5.396 Ft (Online ár)

Angol közmondások

Szerző: Nagy György
Kiadó: Tinta

2.691 Ft (Online ár)