1–56 termék, összesen 150 db

Könyvek száma oldalanként 24 64 128 256

A befejezett jelen I. – A gyermekkor

Kiadó: Ráció

2.250 Ft (Online ár)

A betűcivilizáció szétrobbantása

Kiadó: Ráció

2.520 Ft (Online ár)

A boldogtalanság iskolája – Esszék, tanulmányok az érzékenység és a romantika…

Kiadó: Ráció

2.610 Ft (Online ár)

A csúf másik – A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról…

Szerző: Bónus Tibor
Kiadó: Ráció

2.340 Ft (Online ár)

A forradalom ígérete? – Történelmi és nyelvi események kereszteződései

3.150 Ft (Online ár)

A gondolkodás háborúi – Töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi…

2.812 Ft (Online ár)

A hangzatkától a szonettkoszig – A magyar szonett történetéről és nagy pillanatairól

Kiadó: Ráció

2.813 Ft (Online ár)

A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története 1980-2020

Szerző: Richly Gábor
Kiadó: Ráció

4.049 Ft (Online ár)

A helyettesítés – Babits Mihály prózájáról

Szerző: Buda Attila
Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

A Hunyadi-per – A mítoszok valósága és a valóság mítoszai párbeszédben

Kiadó: Ráció

4.499 Ft (Online ár)

A Kalota partján

1.687 Ft (Online ár)

A kényszernek engedve – A trianoni békediktátum aláírása és ratifikációja, 1920

3.599 Ft (Online ár)

A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá – Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik…

4.499 Ft (Online ár)

A lírai hang túloldalai – József Attila-olvasatok

2.699 Ft (Online ár)

A magyar irodalomtudomány szovjetizálása – A szocialista realista kritika és…

Kiadó: Ráció

2.475 Ft (Online ár)

A magyar sajtó története I. – A kezdetektől a fordulat évéig

2.250 Ft (Online ár)

A magyar történetírás kánonjai

3.150 Ft (Online ár)

A modern irodalmi tudat megalapozása és működése – Irodalmi modernség és társadalmi modernitás…

Szerző: Balogh Gergő
Kiadó: Ráció

3.599 Ft (Online ár)

A morva himnusz

Kiadó: Ráció

1.890 Ft (Online ár)

A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében

2.250 Ft (Online ár)

A római szekér – Kulturális politika – politikai kultúra

Kiadó: Ráció

2.340 Ft (Online ár)

A román reformáció – Egy 16-17. századi magyar-román kulturális és irodalmi transzferjelenség

Szerző: Nagy Levente
Kiadó: Ráció

3.375 Ft (Online ár)

A sors kísértései – Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének…

3.375 Ft (Online ár)

A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki – Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb…

2.925 Ft (Online ár)

A szöveg testén túl – L. Simon László lineáris és vizuális költészete

Kiadó: Ráció

2.880 Ft (Online ár)

A szürrealizmus története a magyar irodalmi mezőben

3.150 Ft (Online ár)

A történelem diskurzusa – Bevezetés a 20. századi történetírás történetébe és elméletébe

4.049 Ft (Online ár)

A világirodalom kalandos útjain – Nyomolvasás, irodalmi térképrajzolás

Szerző: Fried István
Kiadó: Ráció

2.925 Ft (Online ár)

Achilles másik pajzsa – Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében

Kiadó: Ráció

2.812 Ft (Online ár)

Aktuális avantgard: M. M.

Kiadó: Ráció

1.530 Ft (Online ár)

Almafa

Kiadó: Ráció

1.980 Ft (Online ár)

Alszik még, elnök úr? – Válogatott tanulmányok 2013-2020

Szerző: Gintli Tibor
Kiadó: Ráció

3.375 Ft (Online ár)

Arte legis helyett – A hálózatos tudás természetrajzához

2.070 Ft (Online ár)

Az elbeszélés könnyed lebegése

2.340 Ft (Online ár)

Az elbeszélés törése – Modernség és ambivalencia századfordulós magyar novellákban

Szerző: Balogh Gergő
Kiadó: Ráció

2.925 Ft (Online ár)

Az irodalom ellenjegyzései – Írások kortárs magyar irodalmárokról

Szerző: Bónus Tibor
Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

Az irodalom színterei – Irodalom és sajtó összefüggésrendszere a 20. század első

Kiadó: Ráció

2.250 Ft (Online ár)

Az irodalom tanúságtételei

Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

Az Ixión-szindróma – Identitás és kánon a romantikában és a modernségben

Kiadó: Ráció

2.430 Ft (Online ár)

Az olvasás rejtekútjai – Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás…

2.363 Ft (Online ár)

Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében

Kiadó: Ráció

2.475 Ft (Online ár)

Az újraszőtt háló – Kulturális mintázatok szerepe a felvilágosodás utáni…

Szerző: S. Varga Pál
Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

Csokonai a néphagyományban

Kiadó: Ráció

1.575 Ft (Online ár)

De sosem mondta: most már elég – Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára

Kiadó: Ráció

2.340 Ft (Online ár)

Dekonstruált ritmika – A vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendje…

2.250 Ft (Online ár)

Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül – Richard Rorty és a politikai filo…

Kiadó: Ráció

2.070 Ft (Online ár)

Diskurzusok emberről és Istenről – Kognitív metaforaelméleti elemzések Pascal…

Szerző: Aradi Csenge
Kiadó: Ráció

2.610 Ft (Online ár)

Dokumentumok a Nemzeti Színház belső életének első évtizedéből – Bajza József színigazgatói működése

5.219 Ft (Online ár)

Édes szőlő, tüzes bor

6.120 Ft (Online ár)

Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás

2.790 Ft (Online ár)

Égő szövétnek – Filológiai Zrínyi-kalászat

Kiadó: Ráció

2.363 Ft (Online ár)

Egy csonk maradhat – Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról

2.520 Ft (Online ár)

Egy ember álma – Tanulmányok és esszék Mándy Ivánról

3.599 Ft (Online ár)

Egy hajdani nagybirtok – A munkaerő, a szántóföldi növénytermesztés és az…

Kiadó: Ráció

2.812 Ft (Online ár)

Egyetemi előadások 1919 (Szabó Lőrinc gyorsírásos lejegyzése alapján)

Kiadó: Ráció

2.475 Ft (Online ár)

Elbeszélés és prózanyelv

2.880 Ft (Online ár)