1–56 termék, összesen 185 db

Könyvek száma oldalanként 24 64 128 256

A befejezett jelen I. – A gyermekkor

Kiadó: Ráció

2.250 Ft (Online ár)

A betűcivilizáció szétrobbantása

Kiadó: Ráció

2.520 Ft (Online ár)

A boldogtalanság iskolája – Esszék, tanulmányok az érzékenység és a romantika…

Kiadó: Ráció

2.610 Ft (Online ár)

A cselekvő szó színháza

Kiadó: Ráció

1.710 Ft (Online ár)

A csúf másik – A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról…

Szerző: Bónus Tibor
Kiadó: Ráció

2.340 Ft (Online ár)

A forradalom ígérete? – Történelmi és nyelvi események kereszteződései

3.150 Ft (Online ár)

A gondolkodás háborúi – Töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi…

2.812 Ft (Online ár)

A hangzatkától a szonettkoszig – A magyar szonett történetéről és nagy pillanatairól

Kiadó: Ráció

2.813 Ft (Online ár)

A harmincharmadik nemzedék – Politika, kultúra és történettudomány a neobarokk..

Kiadó: Ráció

2.880 Ft (Online ár)

A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története 1980-2020

Szerző: Richly Gábor
Kiadó: Ráció

4.049 Ft (Online ár)

A helyettesítés – Babits Mihály prózájáról

Szerző: Buda Attila
Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

A Hunyadi-per – A mítoszok valósága és a valóság mítoszai párbeszédben

Kiadó: Ráció

4.499 Ft (Online ár)

A jelenlét előállítása – Amit a jelentés nem közvetít

2.160 Ft (Online ár)

A Kalota partján

1.688 Ft (Online ár)

A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (11-18. század)

Kiadó: Ráció

4.499 Ft (Online ár)

A későromantikus magyar líra

Kiadó: Ráció

2.691 Ft (Online ár)

A költő mint társadalmi jelenség – Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikro…

Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá – Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik…

4.499 Ft (Online ár)

A magyar irodalomtudomány szovjetizálása – A szocialista realista kritika és…

Kiadó: Ráció

2.475 Ft (Online ár)

A magyar kultúra történelmi traumái

3.150 Ft (Online ár)

A magyar sajtó története I. – A kezdetektől a fordulat évéig

2.250 Ft (Online ár)

A magyar történetírás kánonjai

3.150 Ft (Online ár)

A morva himnusz

Kiadó: Ráció

1.890 Ft (Online ár)

A negyedik nemzedék és ami utána következik – Szekfű Gyula és a magyar…

2.925 Ft (Online ár)

A nemzet színpadra állításai – A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának..

Szerző: Imre Zoltán
Kiadó: Ráció

3.375 Ft (Online ár)

A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében

2.250 Ft (Online ár)

A római szekér – Kulturális politika – politikai kultúra

Kiadó: Ráció

2.340 Ft (Online ár)

A román reformáció – Egy 16-17. századi magyar-román kulturális és irodalmi transzferjelenség

Szerző: Nagy Levente
Kiadó: Ráció

3.375 Ft (Online ár)

A sors kísértései – Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének…

3.375 Ft (Online ár)

A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki – Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb…

2.925 Ft (Online ár)

A szöveg testén túl – L. Simon László lineáris és vizuális költészete

Kiadó: Ráció

2.880 Ft (Online ár)

A szürrealizmus története a magyar irodalmi mezőben

3.150 Ft (Online ár)

A tigris és a nyúl – Koreai mesék és történetek

Kiadó: Ráció

1.701 Ft (Online ár)

A tömegvonzás szabályai – Kommunikációs és olvasási modellek Sterne, Calvino…

2.250 Ft (Online ár)

A történelem diskurzusa – Bevezetés a 20. századi történetírás történetébe és elméletébe

4.049 Ft (Online ár)

A transzparencia társadalma

Kiadó: Ráció

2.025 Ft (Online ár)

A világirodalom kalandos útjain – Nyomolvasás, irodalmi térképrajzolás

Szerző: Fried István
Kiadó: Ráció

2.925 Ft (Online ár)

Achilles másik pajzsa – Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében

Kiadó: Ráció

2.812 Ft (Online ár)

Aki nem ír, hanem úr – Bisztrai Farkas Ferenc emlékezete

2.016 Ft (Online ár)

Aktuális avantgard: M. M.

Kiadó: Ráció

1.530 Ft (Online ár)

Almafa

Kiadó: Ráció

1.980 Ft (Online ár)

Alszik még, elnök úr? – Válogatott tanulmányok 2013-2020

Szerző: Gintli Tibor
Kiadó: Ráció

3.375 Ft (Online ár)

Arany János és Tompa Mihály levelezése (1847-1868)

3.599 Ft (Online ár)

Árkádia-féle

1.620 Ft (Online ár)

Arte legis helyett – A hálózatos tudás természetrajzához

2.070 Ft (Online ár)

Az elbeszélés könnyed lebegése

2.340 Ft (Online ár)

Az idegen színpadra állításai – A magyar színház inter – és intrakulturális…

Szerző: Imre Zoltán
Kiadó: Ráció

3.419 Ft (Online ár)

Az irodalom ellenjegyzései – Írások kortárs magyar irodalmárokról

Szerző: Bónus Tibor
Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

Az irodalom színterei – Irodalom és sajtó összefüggésrendszere a 20. század első

Kiadó: Ráció

2.250 Ft (Online ár)

Az irodalom tanúságtételei

Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

Az Ixión-szindróma – Identitás és kánon a romantikában és a modernségben

Kiadó: Ráció

2.430 Ft (Online ár)

Az olvasás rejtekútjai – Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás…

2.363 Ft (Online ár)

Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében

Kiadó: Ráció

2.475 Ft (Online ár)

Az újraszőtt háló – Kulturális mintázatok szerepe a felvilágosodás utáni…

Szerző: S. Varga Pál
Kiadó: Ráció

3.150 Ft (Online ár)

Beszélhetnek a kortársak – Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról

3.375 Ft (Online ár)

Csokonai a néphagyományban

Kiadó: Ráció

1.575 Ft (Online ár)